Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Голови

Кіровського районного суду

м. Кіровограда

 29.01.2018 № 4

 

 

 

 

Порядок забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в Кіровському районному суді м. Кіровограда

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Порядок забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в Кіровському районному суді м. Кіровограда (далі - Порядок) розроблено у відповідності до Тимчасового порядку забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2016 року №1352 та інших актів чинного законодавства України.

 

1.2. Під час здійснення охорони та пропускного режиму в судах, інших органах та установах системи правосуддя поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цим Тимчасовим порядком.

При вчиненні особами протиправних дій стосовно суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, працівників інших органів та установ системи правосуддя, осіб, що перебувають у приміщеннях судів, органів та установ системи правосуддя, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України зобов'язані невідкладно вжити заходи, передбачені законами України «Про Національну поліцію» та «Про Національну гвардію України».

 

1.3. Даний Порядок є встановленими в суді правилами у розумінні диспозиції ст.185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення яких фізичні особи можуть бути притягнуті до адміністративної, а працівники апарату суду – до дисциплінарної відповідальності. 

 

1.4. Визначення термінів:

         співробітник суду – суддя та працівник апарату суду;

         відвідувач суду – будь-яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в приміщенні суду, для якої суд не є постійним місцем роботи;

 

1.5. До службових приміщень належать: кабінети суддів, працівників апарату суду та приміщення архіву суду.

 

1.6. До приміщень з обмеженим доступом належать: зали судових засідань та коридори загального користування, через які здійснюється доступ до залів судових засідань і кімната для ознайомлення з матеріалами справ.

1.7. До території з обмеженим доступом належить внутрішньодворова територія суду.

 

1.8. До приміщень з вільним (загальним) доступом належать приміщення холу першого поверху, канцелярії суду та приміщення не зазначені в п. 1.5., 1.6. даних Правил.

 

1.9. В адміністративному приміщенні суду обладнуються наступні пункти пропуску:

№1 – на вході до приміщення суду;

№2 – перед сходами на другий поверх суду.

 

1.10. В адміністративному приміщенні суду обладнується пункт спостереження за в’їздом на внутрішньо дворову територію суду.

 

1.11. Пропускний режим до адміністративного приміщення суду здійснюється
працівниками поліції.

 

1.12. Про всі порушення пропускного режиму працівник поліції або судовий розпорядник негайно доповідає керівництву суду, а також безпосередньому керівнацтву.

 

  1. Заходи безпеки в суді

 

2.1. З метою попередження та запобігання адміністративних правопорушень, забезпечення власної безпеки суддів, працівників апарату суду і відвідувачів:

- заборонено внесення громадянами у приміщення суду будь - яких колючих, ріжучих чи рублячих предметів, або інструментів (ножів, сокир, кіс, сап, швайок, ножиць, молотків, в'язальних спиць,тощо), холодної та вогнепальної зброї, будь - яких видів газової зброї (пістолетів, газових балоні тощо), зброї під гумову кулю, дитячої іграшкової зброї, вибухових засобів та речовин, спиртних напоїв, наркотичних засобів, консервів у металічній та скляній тарі, будь - яких рідин окрім води та безалкогольних напоїв.

- заборонено проходження до приміщення суду з собаками, котами та іншими домашніми чи хижими тваринами та птицею.

- заборонено проходження до приміщення суду громадян з будь - якими візками, велосипедами та сумками, валізами чи іншими предметами розміром більш як: 60см х 40см х 20 см.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2. Проведення в залі судового засідання фото і кінозйомки, телевізійної, відеозйомки, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України. Фотографування та відео - зйомка приміщень суду поза судовими засіданнями можливі з дозволу голови суду.

 

2.3. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, поряд із пунктом пропуску №2 обладнано камери схову.

 

  

3.Порядок проходження громадян до приміщення суду

 

3.1.   Пропуск осіб до приміщення суду здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи.

         Під час пропуску відвідувачів, за допомогою спеціальних технічних засобів, перевіряється наявність предметів, пронесення яких до приміщень суду заборонене нормами діючого законодавства та цього Порядку.

3.2. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

 

3.3. Голова суду, заступник голови суду, судді, керівник апарату та його заступники безперешкодно пропускаються до приміщення суду, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка.

 

3.4. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні суду за пред'явленням посвідчення судді (судді у відставці).

 

3.5. Працівники суду у робочі години та дні вільно пропускаються до приміщень, де вони працюють, за пред'явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники суду пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду або керівником апарату, за пред'явленням службового посвідчення.

 

3.6. Пропуск народних депутатів України до приміщень судів, інших
органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог
Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

 

3.7. Особи, які прибули для участі в судових засіданнях, а також особи, які виявили бажання бути присутніми у відкритих судових засіданнях як слухачі та представники засобів масової інформації допускаються до залів судових засідань розташованих на першому поверсі суду, через пункт пропуску №1, а до залів судових засідань розташованих на другому та третьому поверсі - через пункт пропуску №2.

 

3.8. Особи, які прибули для участі у судових засіданнях у якості сторін по справі, свідків, потерпілих, представників, третіх осіб допускаються у приміщення залів судового засідання за наявності виклику суду, а у разі відсутності виклику - за розпорядженням судді, помічника судді або секретаря судового засідання чи судового розпорядника.

 

3.9.Учасники судового процесу, особи, які виявили бажання бути присутніми у відкритих судових засіданнях, а також представники засобів масової інформації допускаються до залів судового засідання виключно на час розгляду конкретної справи. Особи, які прибули для участі у розгляді справи, та слухачі супроводжуються до зали судового засідання секретарем судового засідання чи судовим розпорядником. При цьому як учасники судового процесу, так і слухачі попереджаються секретарем судового засідання чи судовим розпорядником про необхідність покинути після закінчення судового засідання приміщення визначені в п. 1.6. даного Положення.

 

3.10. Відвідувачам суду забороняється проходити до службових приміщень суду, у тому числі до кабінетів, вхід до яких здійснюється через коридори загального користування. Вхід до вказаних приміщень дозволяється виключно за дозволом голови чи заступника голови суду, суддів, керівника чи заступника керівника апарату суду в залежності від мети візиту.

 

3.11. Медичний персонал служби швидкої медичної допомоги, працівники пожежної та аварійної служб допускаються до приміщень суду після відповідного запису у журналі обліку відвідувачів та у супроводі ініціатора виклику.

 

3.12. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій, поліцейські пропускають до приміщення суду працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі працівника апарату суду та негайно повідомляють голову суду або керівника апарату суду, чергового територіального органу поліції або чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

 

3.13. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками
судових процесів, до приміщення суду здійснюється з дотриманням вимог,
встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України,
територіальних управлінь Державної судової адміністрації України,
апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та
окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації
України від 18 листопада 2015 року № 199.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення суду, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду або керівника апарату суду.

 

3.14. Працівники засобів масової інформації пропускаються за
пред'явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової
інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією
відповідного засобу масової інформації, тощо). Використання ними під час
судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку,
установленому процесуальним законодавством.

 

3.15. До приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної   дії,    балончиками,    спорядженими    речовиною    сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд'єгерської служби під час виконання ними службових обов'язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров'я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщення суду за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя

 

 

4.1. Відвідування приміщення суду громадянами для поза процесуального спілкування з суддями та працівниками апарату суду з метою з'ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників апарату суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників апарату суду з питань здійснення правосуддя, чи правових питань-є недопустимим.

 

4.2. Підставами для відмови громадянам у проходженні до приміщення суду є:

 - відвідування приміщення суду громадянами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, неповнолітніх у віці до 16 років для участі у судовому засіданні у якості учасників судового процесу чи свідка. Неповнолітні діти віком до 16 років можуть знаходитись у приміщенні суду тільки у супроводженні близьких родичів, опікунів або педагогів (інших супроводжуючих осіб);

- відвідування приміщення суду у шортах, майках, топах, спортивному одязі, одязі з прозорих тканин, у не охайному одязі, а також у одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови на адресу громадян, або образливі чи зневажливі вислови на адресу суду, встановлених у суді правил та на адресу суддів чи працівників суду;

- внесення громадянами у приміщення суду будь-яких колючих, ріжучих чи рублячих предметів, або інструментів (ножів, сокир, кіс, сап, швайок, ножиць, молотків, в’язальних спиць, тощо), холодної та вогнепальної зброї, будь-яких видів газової зброї (пістолетів, газових балонів, тощо), зброї під гумову кулю, дитячої іграшкової зброї, вибухових засобів та речовин, спиртних напоїв, предметів харчування, наркотичних засобів, консервів у металічній та скляній тарі, будь-яких рідин окрім води та безалкогольних напоїв;

- проходження до приміщення суду з собаками, котами, та іншими домашніми чи хижими тваринами, та птицею;

- проходження до приміщення суду з плакатами чи транспарантами будь-якого змісту.

 

  1. Відповідальність відвідувачів суду за порушення Правил:

 5.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді правил поведінки, голова суду, судді, працівники апарату суду мають право робити порушникам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних повноважень.

5.2. Порушник може бути видалений із зали судового засідання за порушення порядку після того, як суд виніс попередження.

5.3. За наявності в діях відвідувача суду ознак адміністративного правопорушення, винна особа може бути притягнута у встановленому порядку до адміністративної відповідальності за ст. 185-3 Кодексу України за адміністративні правопорушення.

5.4. У випадку порушення порядку у судовому засіданні або не підпорядкування законним розпорядженням головуючого, суд має право скласти протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.5. У випадку навмисного знищення або пошкодження майна та інших матеріальних цінностей суду на винних осіб, у порядку, передбаченому діючим законодавством України, покладається обов'язок відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

 

  1. Прикінцеві положення

 

6.1. Даний Порядок вводяться у дію з моменту його затвердження.

 

6.2. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщення суду покладається на керівника територіального органу Національної поліції України, а також на керівника апарату суду, який інформує керівника територіального органу Національної поліції України про допущені порушення вимог цих Правил поліцейськими.

 

6.3. Зміст правил поведінки громадян у суді доводиться до відома громадян, які відвідують приміщення суду, шляхом розміщення Порядку забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в Кіровському районному суді м. Кіровограда на дошці оголошень суду для загального ознайомлення та на офіційному веб-сайті Кіровського районного суду м. Кіровограда в мережі Інтернет.